360° Feedback bevraging

Wat?

Onze 360° feedback bevraging is een hulpmiddel waarmee een individu feedback krijgt vanuit meerdere perspectieven. Door middel van een gevalideerde vragenlijst verzamelen we feedback van het individu zelf, de N+1, collega’s, teamleden, projectleden, interne klanten enzovoort. Je krijgt een 360° zicht op je prestaties en gedrag.

Doel & Voordelen

Wat kan je verwachten?

Neem contact met ons op