Situationele beoordelingstesten

Wat?

SJT’s zijn meetinstrumenten (voor selectie- of ontwikkelingsdoeleinden) die werkgerelateerde situaties aan kandidaten voorstellen. Op een cruciaal “moment van de waarheid” eindigt het scenario en wordt de kandidaat gevraagd om de gepastheid van de gegeven antwoordalternatieven te scoren.

Doel & Voordelen

Wat kan je verwachten?

Contacteer ons