Selectie Tools

Situationele beoordelingstest (SJT)​

Meetinstrumenten (voor selectie- of ontwikkelingsdoeleinden) die werkgerelateerde situaties voorstellen aan kandidaten.  Op een cruciaal "moment van de waarheid" eindigt het scenario en wordt de kandidaat gevraagd om de gepastheid van de gegeven antwoordalternatieven te scoren.

Webcamtests


Werkgerelateerde situaties of simulaties worden voorgesteld aan de kandidaat.  Wanneer het scenario afloopt of wanneer de oefening is uitgelegd, wordt de kandidaat gevraagd om live te reageren via webcam.

Assessment oefeningen


Gecontextualiseerde simulatieoefeningen specifiek ontworpen om een reeks vaardigheden, capaciteiten en persoonlijke eigenschappen te beoordelen.